10 rad…

Drodzy przedsiębiorcy, zapraszamy do zapoznania się z zestawem dziesięciu najważniejszych sentencji, mających gwarantować pomyślność zawodową i życiową każdego bez wyjątku kupca. Zasady pochodzą z tygodnika „Kupiec” wydanego we wrześniu 1912 roku, dla uczczenia sejmiku Związku Spółek Gospodarczych i Zarobkowych.

1. Naucz się korzystać nawet z niepowodzeń.

2. Wytrwałość – pierwszy warunek powodzenia i, dzięki tylko wytrwałości, ludzie dościgają wielkich celów.

3. Życie twoje będzie takie, jak je sobie urządzisz. Szczęście nie istnieje, jest tylko silna wola i pragnienie.

4. Nie bądź pedantem, ale raz rozpoczęte dzieło doprowadź do końca. Wartość dwudziestu pięciu zapoczątkowanych a nieskończonych przedsięwzięć równa się zeru.

5. Chroń swoje zdrowie. Bądź zawsze mężny, rzeźwy i wesoły: są to warunki powodzenia w życiu.

6. Bądź śmiały w swych przedsięwzięciach. Szybko chwytaj każdą myśl dobrą i bez wahania wprowadzaj ją w czyn.

7. Takt i znajomość ludzi są cenniejsze od talentu, z nimi w życiu nie zginiesz.

8. Naucz się cenić czas, którym rozporządzasz. Bezczynnie stracona minuta nie wraca nigdy.

9. Śmiało rzucaj się w życie, ale nie idź mimo niego.

10. Przychylności możesz wymagać od swoich pracowników wówczas, kiedy sam do nich odnosisz się przychylnie.

Źródło: Marcin J. Januszkiewicz, Adam Pleskaczyński – „Swój do swojego, czyli Księga Kupiectwa Poznańskiego”, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, Poznań 2004